Wednesday, July 8, 2009
Merujuk kepada hadith ke-27 menyatakan : Menurut riwayat bahawa Nabi Adam a.s. berwasiat kepada anak-anaknya dengan beberapa wasiat :


1. Jika kamu hendak berbuat sesuatu, tetapi hati kamu gelisah kerananya, maka janganlah kamu perbuat kerana aku sewaktu akan memakan buah kayu, hatiku bergoncang dan gelisah.


2. Jika kamu hendak mengerjakan sesuatu, lihatlah kesudahannya kerana kalau aku lihat fikiran tentang kesudahan dan akibat makan buah tersebut, tentu tidak aku makan.


3. Jika kamu hendak melakukan sesuatu perkara, maka berundinglah dengan orang-orang yang tertentu kerana kalau aku dahulunya berunding dengan malaikat, tentu diberitahu kepadaku supaya aku jangan memakan buah yang terlarang itu...

No comments:

Post a Comment